Unsere Turnierpferde

Quincassi

Wallach, Jg 2011, V: Quintero / MV: Cassini I

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss

Siege und Platzierungen bis Int. 160

 https://youtu.be/B-KrPJHtXzM

C-Steffra

Stute, Jg 2011, V: Clarimo/MV: Lavall I

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss

Sieg GP4* und Platzierungen bis int. 160

 https://youtu.be/O4zW1XQs998

Lireu

Wallach, JG 2011, V: Legolas  /  MV: Landgraf I

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss

Sieg und Platzierungen bis GP international 160

 

Olympia Ter Leydonck

Stute, JG 2014, V: Balou du Rouet / MV: Vagabond de la Pomme

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss 

Platzierungen bis International 140

 

 

Kafar

Wallach, JG 2016, V: Captain Fire / MV: Chacco Blue

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss 

Platzierungen bis International 135

 

 

Hero AB Z

Wallach, Jg 2015, V: Hunters Scendro/MV:

Armstrong VD Kapel

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss

Platzierung bis Intern. 140

 

Cornet's Balando

Wallach,  Jg 2017, V: Cornet Obolensky/

MV: Baloubet du Rouet

Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss

Siege und Platzierungen YH 7-jährig bis 135

 

 

 

Queen Julie VD Bisschop

Stute, JG 2016, V: Cambio / MV: Elvis ter Putte

 Besitzer: Michaela und Sascha Rikart, Lyss 

Siege und Platzierungen YH 8-jährig bis 140